Shell HelmiSimpukka
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Shell HelmiSimpukka rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteripitäjän nimi: Restel Liikenneasemat Oy

Osoite: Hämeentie 19, 00500 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Tarja Kuittinen

Sähköposti: tarja.kuittinen@restel.fi

Rekisterin nimi: Restel Liikenneasemat Oy:n kesäetukampanjan henkilökontaktirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Restel Liikenneasemat Oy:n kesäetukampanjan kupongin toimittamiseen, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö:     

• Nimi

• Sähköpostiosoite

• Osoite

• Puhelinnumero

• Yritys

• Henkilön antama palaute / muu viestisisältö

Säännönmukaiset tietolähteet: Verkkopalvelun kautta kerätyt käyttäjätiedot. (Uutiskirjeen tilaus tai muu täytettävä verkkolomake)

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta muiden kuin Restel Liikenneasemat Oy:n käyttöön. 

Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

Tarkastusoikeus: Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.